Tlf. 88 444 222

Aflivning

Det kan være en svær beslutning at få sin hund eller kat aflivet

For mange ejere er det svært at træffe beslutning om, at ens kæledyr skal have fred. Sygdom, alderdom eller nedsat livskvalitet af andre årsager vil ofte være forhold, der indgår i beslutningen. Vi vil som fagpersonale meget gerne være behjælpelige med afklaring af de spørgsmål man som ejer kan have, før en beslutning om aflivning træffes.

Der er stor forskel på, hvordan man som ejer ønsker selve aflivningen skal foregå, om man ønsker at deltage eller ej, om det skal foregå hjemme eller på klinikken, om man selv vil begrave sit kæledyr eller vi skal sørge for kremering. Vi imødekommer videst muligt ejers ønsker, og er garant for at forløbet er humant og er til minimalt ubehag for kæledyret.

Netdyredoktor
Om aflivning

Døden er den naturlige afslutning på livet. Alligevel er døden ofte tabu i vores samfund, fordi vi ikke helt ved, hvordan vi skal forholde os til den. I de tilfælde, hvor man vælger at lade sit kæledyr aflive, er det ofte ud fra meget tungtvejende overvejelser, hvor man ønsker at spare den for den sidste tid. Aflivningen foretages altså af hensyn til kæledyret, og man tilsidesætter derved sit eget egoistiske ønske om at beholde kæledyret.