Tlf. 88 444 222

Ambulant behandling

Vi har dagligt mange ambulante patienter indlagt, hvor dyret hjemsendes samme dag efter endt undersøgelse eller behandling. Det kan være patienter, der skal have foretaget mindre kirurgiske indgreb, have udført tandbehandlinger eller ved røntgen- og kikkertundersøgelser.

Ved ankomst på klinikken vil du modtages af en veterinærsygeplejerske eller dyrlæge, som kort informerer om det foreliggende forløb, aftaler tidspunkt for tilbagemelding og hjemsendelse, hvorefter dyret indlægges. Du vil ofte have modtaget en skriftlig information forud for indlæggelsen, som du bør have læst og eventuelt udfyldt.

Ambulant kirurgisk indgreb

Mange behandlinger og undersøgelser foregår med patienten i bedøvelse. Nedenfor følger en kort beskrivelse af procedurerne omkring et typisk ambulant kirurgisk indgreb:

  • Dyrets kredsløb undersøges og der udtages eventuelt en blodprøve.
  • Dyret vil ofte få en beroligende indsprøjtning inden selve bedøvelsen indledes.
  • Patientens kredsløbsparametre overvåges under operationen, for at sikre et stabilt forløb af bedøvelsen.
  • Når indgrebet er afsluttet lægges patienten til opvågning. Under opvågningen kan patienten godt være noget forvirret og konfus.
  • Ofte går der nogle timer før patienten er kommet sig efter bedøvelsen.
  • Patienten afhentes igen som aftalt ved indlæggelsen.
  • Ved afhentningen instrueres i de forhold man skal være opmærksom på de kommende dage. Endvidere udleveres en skriftlig instruktion, hvor forholdene står omtalt