Tlf. 88 444 222

Indlæggelse

I trygger rammer

På dyrehospitalet har vi mange indlagte patienter, som vi behandler og tilser. Årsagerne er mange – lige fra hunde, der er opereret for diskusprolaps og kræver genoptræning og massage, til dyr med komplicerede organlidelser, der skal have regelmæssige behandlinger og overvågning.

Generelt tilstræber vi, at indlæggelsen er af så kort varighed som muligt, da dyrene naturligt nok er mest trygge hjemme. Der vil være situationer, hvor dyrene er så syge, at indlæggelse er nødvendigt.

Mange dyreejere er nervøse for deres dyr, når de bliver indlagt, og det er vi bevidste om. Vi aftaler derfor tidspunkter for telefoniske henvendelser, hvor man kan ringe og spørge om, hvordan det går med ens dyr. Vi vil dog altid kontakte ejer, hvis der opstår akut forværring af patientens tilstand. Normalt er det bedst ikke at besøge dyret under indlæggelsen, da det stresser for meget, når det bliver forladt igen.

Vi tilstræber, at du informeres så meget som muligt om forløbet under indlæggelsen – og behandlingen vil altid ske i samråd, så misforståelser undgås. Når dyret skal hjemsendes, vil du blive informeret om de undersøgelser og behandlinger, der er foretaget, og hvad I yderligere skal foretage hjemme. Der vil blive aftalt tid til kontrol afhængig af lidelsens natur.