Tlf. 88 444 222

Kastration af hund

Hvorfor kastrere en hanhund?

Hanhundens naturlige adfærd kan skabe en del problemer, når han holdes som kæledyr.

Eksempler på uhensigtsmæssig, men naturlig adfærd:

  • Strinten
  • Parring af løbske tæver
  • Strejfen
  • Dominans af andre hunde, men også mennesker

Hanhundens dominans, i forsøg på at blive flokleder, bliver ofte betragtet som aggressiv adfærd. Dominans kan føre til bidskader på andre hunde og evt. også mennesker. I værste fald kan denne adfærd føre til aflivning.
Hvis hanhunden ikke skal bruges til avl, så kan kastration anbefales for at mindske risikoen for adfærdsproblemer, idet en kastreret hanhund har nemmere ved at tilpasse sig livet som kæledyr. Desuden fjernes eller nedsættes risikoen for udvikling af testikel- og prostatakræft, samt mellemkødsbrok.

Kastration kan imidlertid også anbefales af andre årsager, f.eks. ved kryptorkisme, hvor én eller begge testikler ikke falder ned i pungen, men forbliver i lyskekanalen eller bughulen. Tilstanden er arvelig og giver en øget risiko for testikelkræft, idet testiklen blandt anden udsættes for en højere temperatur i lyskekanalen eller bughulen, end ved den normale placering i pungen. Desuden er der risiko for snoning af sædstrengen, som er meget smertefuldt.

Det er ikke alle hanhunde det er hensigtsmæssigt at kastrere. Hvis hanhunden er usikker anlagt af natur, så kan en kastration være med til at forstærke denne usikkerhed. Her kan det være en fordel at prøve med en medicinsk kastration først, før der tages beslutning om en endelig kirurgisk kastration.

Det anbefales at hunden først kastreres når den er kønsmoden, og evt. også fuldt udviklet. Det vil sige tidligst fra 6-12 måneders alderen og frem efter. Hvis man har en hanhund der udviser dominerende adfærd, så er det en god idé at lade hunden kastrere relativt hurtigt efter at denne adfærd opstår, idet adfærden kan blive tillært, og derfor ikke kan løses med kastration alene.

Medicinsk kastration

Det er vores indtryk at mange af vores klienter ikke er bekendte med muligheden for medicinsk kastration af hanhunde. Den medicinske kastration kan være et alternativ til den kirurgiske kastration, hvis man ønsker en afprøvning af effekten eller ønsker en midlertidig neutralisering. Virkningstiden af behandlingen er minimun 6 mdr. henholdsvis 12 mdr. afhængigt af det isatte implantats størrelse. Efter virkningtidens ophør opnår hanhunden fuld fertilitet igen, og der er ingen bivirkninger eller risici forbundet med behandlingen.

Kirurgisk kastration af hanhund

Ved en almindelig kastration laves et lille snit foran pungen, hvorigennem begge testikler fjernes. Snittet syes i 2 lag. Huden syes ofte med indvendige sting i huden, så disse ikke skal fjernes igen. Hvis hunden er kryptorchid forløber operationen lidt anderledes alt efter hvor stenene er placeret. Hvis stenen ligger i lyskekanalen, kan den ofte fjernes gennem et mindre snit henover lyskekanalen. Hvis stenen ligger i bughulen laves et lidt større snit ind til bughulen, hvor stenen fjernes igennem.

Som noget unikt her på Varde Dyrehospital tilbyder vi også at sten placeret i bughulen kan fjernes vha. kikkert.

Kastration foregår i fuld bedøvelse og der gives smertestillende medicin, evt. gives der også antibiotika hvis det vurderes at være nødvendigt. Vi sender altid smertestillende med hjem, og evt. også antibiotika men dette er altid en vurdering fra patient til patient.

Det er en god idé at holde hunden i ro i 10-12 dage efter operationen, dvs. gåture i snor og ingen voldsom leg eller svømning. Snavs i såret bør undgås, og det anbefales at tilse såret dagligt for tegn på hævelse, rødme eller flåd. Vi tilbyder altid et gratis tjek af såret 10 dage efter operationen, så husk at bestille tid til dette.

Hunden vil ofte være træt et døgns tid efter bedøvelsen, men kommer sig normalt hurtigt.

Hanhunden er fertil i op til 30 dage efter kastrationen, og kan således i denne periode fortsat parre en tæve med efterfølgende drægtighed til følge.

Ulemper ved kastration af hanhund

Der er generelt få bivirkninger ved en neutralisation. Den hyppigste bivirkning er, at en neutraliseret hund har en større tendens til at blive overvægtig end en ikke neutraliseret. Dette skyldes, at energibehovet efter neutralisation falder til ca. 80%, idet kønsdriften ikke længere skal opretholdes. Derfor er en neutraliseret hund også mindre aktiv og forbrænder derved mindre energi.

Det er imidlertid muligt at forebygge at hunden bliver overvægtig, ved at kontrollere mængden af foder der serveres, samt ved at sørge for passende motion. Det kan anbefales at afmåle den anbefalede daglige ration af foder, og fordele denne på to måltider. Det bør undgås at fodre ad libitum, da dyr har vanskeligt ved selv at kontrollere deres foderindtag. Der findes også foder, som møder de krav og behov en neutraliseret hund har til sit foder, og her vejleder vi dig gerne til at vælge det rette foder til netop din hund.

Der kan desuden ses pelsændringer efter neutralisation, hvor pelsen bliver mat og ulden.