Tlf. 88 444 222

Kastration af kat

Hvorfor kastrere en hankat?

Der kan være flere årsager til at man vælger kastration af en hankat. Hyppigste årsager vil være:

  • Undgå mulighed for parring
  • Undgå seksuel relateret mærkning i omgivelserne i form af strinten
  • Nedsætte risiko for strejfen
  • Nedsætte risiko for territorial hævdelse, som ofte giver bidskader ved konfrontation med andre katte

Man skal være indforstået med at der efter kastration kan være en forøget tendens til overvægt. Dette kan kræve større fokus på valg af foder samt behov for restriktiv fodring.

Kirurgisk kastration

Selve kastrationen er et kortvarigt kirurgisk indgreb, hvor katten er i fuld bedøvelse. Ved kastrationen fjernes begge testikler, hvorefter katten er steril samt produktionen af kønshormon ophører. Katten vil vanligvis være upåvirket af indgrebet dagen efter operationen.