Tlf. 88 444 222

Sterilisation af hund

Hvorfor sterilisere sin hunhund?

Sterilisation af hunhunden forhindrer, at den kan komme i løbetid, få hvalpe og blive falsk drægtig. Desuden fjernes eller nedsættes risikoen for livstruende sygdomme som livmoderbetændelse, der opstår hos en del ældre tæver, samt kræft i æggestokkene.

Det vurderes, at tæver har ca. 25% risiko for udvikling af brystkræft i løbet af deres liv. Undersøgelser har vist, at hvis sterilisation foretages før første løbetid nedsættes denne risiko til <1%, og til <8% hvis hunden steriliseres før anden løbetid. Hvis man ønsker sterilisation af sin tæve for at reducere risikoen for brystkræft, anbefaler vi derfor, at den steriliseres før anden løbetid.

Tæver kommer typisk i løbetid i 6 måneders alderen. 5-24 måneders alderen betragtes imidlertid også som normalt for første løbetids indtræden. Små hunderacer kommer ofte i løbetid tidligere end store hunderacer.

Almindelig sterilisation

Ved en sterilisation laves et snit i bugvæggen, hvorigennem begge æggestokke fjernes. Snittet syes i 3 lag. Huden syes ofte med indvendige sting i huden, så disse ikke skal fjernes igen.  

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Der gives smertestillende medicin i tilslutning til operationen, evt. gives der også antibiotika hvis det vurderes at være nødvendigt. Vi sender altid smertestillende med hjem, og evt. også antibiotika men dette er altid en vurdering fra patient til patient.

Det er en god idé at holde hunden i ro i 10-12 dage efter operationen, dvs. gåture i snor og ingen voldsom leg eller svømning. Snavs i såret bør undgås, og det anbefales at tilse såret dagligt for tegn på hævelse, rødme eller flåd. Vi tilbyder altid et gratis tjek af såret 10 dage efter operationen, så husk at bestille tid til dette.

Hunden vil ofte være træt et døgns tid efter bedøvelsen, men kommer sig normalt hurtigt.

Kikkert sterilisation af hun-hund

Det kirurgiske indgreb er mindre traumatisk ved kikkertoperation i forhold til traditionel åben kirurgi og derfor giver det åbenlyse fordele.

Fordelene ved laparoskop/kikkertsterilisation er:

  • Mindre vævsbeskadigelse
  • Færre smerter efter operationen og minimal smertebehandling
  • Efterlader kun få sting i huden
  • Mindre problemer med såropheling
  • Hunden kan efter få dage løbe frit rundt

Allerede 1-2 dage efter operationen er hunden ikke længere påvirket.

Proceduren ved kikkertsterilisation:

  1. Patienten lægges i fuld narkose og tilsluttes en respirator samt overvågningsudstyr.
  2. Herefter starter operationen, hvor der etableres 3 små operationsindgange i bughulen på hver 0,5-1,5 cm. I disse kanaler indføres kikkert og specialinstrumenter. Selve steriliseringen udføres ved at fjerne begge æggestokke. Kikkerten er tilsluttet et videokamera, som dyrlægen orienterer sig efter.
  3. Efterfølgende lukkes operationsindgangene med enkelte sting. Der efterlades intet sytråd eller andet i bughulen. Allerede efter få dage kan patienten løbe frit rundt.

Teknikken er ressourcekrævende både med hensyn til udstyr og personale.

Der er behov for to kirurger samt en veterinærsygeplejerske, som er ansvarlig for overvågningen af patienten under narkosen, hvorfor prisen er højere end ved en traditionel sterillisation.

Ulemper ved sterilisation af hunhund

Der er generelt få bivirkninger ved en neutralisation. Den hyppigste bivirkning er, at en neutraliseret hund har en større tendens til at blive overvægtig end en ikke neutraliseret. Dette skyldes, at energibehovet efter neutralisation falder til ca. 80%, idet kønsdriften ikke længere skal opretholdes. Derfor er en neutraliseret hund også mindre aktiv og forbrænder derved mindre energi.

Det er imidlertid muligt at forebygge at hunden bliver overvægtig, ved at kontrollere mængden af foder der serveres, samt ved at sørge for passende motion. Det kan anbefales at afmåle den anbefalede daglige ration af foder, og fordele denne på to måltider. Det bør undgås at fodre ad libitum, da dyr har vanskeligt ved selv at kontrollere deres foderindtag. Der findes også foder, som møder de krav og behov en neutraliseret hund har til sit foder, og her vejleder vi dig gerne til at vælge det rette foder til netop din hund.

Der kan desuden ses pelsændringer efter neutralisation, hvor pelsen bliver mat og ulden.