Tlf. 88 444 222

Sundhedstjek

Formålet med sundhedundersøgelsen

Et af formålene med sundhedsundersøgelsen er at blive opmærksom på symptomer på sygdom. Det kan enten være symptomer, der bemærkes i forbindelse med undersøgelsen af dyret, eller symptomer du som ejer selv har observeret. Det er i den forbindelse vigtigt, at du som ejer fortæller os om de observationer du har gjort af dit kæledyr siden sidste undersøgelse.

Ejers observationer er ofte vigtige, for at man kan komme på sporet af begyndende sygdom.

Som ejer af et kæledyr kan det dog være svært at afgøre om ændret adfærd som f.eks. nedstemthed eller nedsat aktivitet har sygdomsmæssige årsager eller er naturligt som følge af race, alder eller lignende. Kæledyr har svært ved at udtrykke det ubehag, der er forbundet med mange sygdomme, derfor opdager ejeren ofte sent i forløbet, at der er noget galt. Ved mange sygdomme vil prognosen være markant bedre, hvis diagnosen stilles tidligt i forløbet.

Hvordan foregår sundhedsundersøgelsen?

Selve sundhedsundersøgelsen varer ca. 20 min. Vi starter som regel med at spørge ejer om, hvordan dyret har haft det i den forgangne periode. Herefter undersøges dyret.

Nogle arter, racer eller aldersgrupper er mere udsat for visse sygdomme end andre. Dette forsøger vi gerne at være opmærksomme på.

Hvis du selv er i besiddelse af viden omkring særlige sygdomme hos netop dit kæledyr, må du meget gerne nævne det for dyrlægen.

Hvis der ved sundhedsundersøgelsen er fundet afvigende forhold vil vi i samråd med ejeren aftale det videre forløb. Ved nogle sygdomme kan kostomlægning eller ændrede motionsvaner indledningsvis være løsningen. Nogle gange er det dog ikke muligt at fastslå årsagen til de fundne symptomer, og i disse tilfælde kan det være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser. 

Hvor ofte skal mit kæledyr undersøges?

Katte og hunde gennemlever alle livets faser på i gennemsnit 12 år. Dermed vil mange tilstande udvikles og ændres hurtigere end man kender fra mennesket. Vi anbefaler derfor, at ens hund eller kat bliver sundhedsundersøgt minimum hvert. 2. år. Hvis man får sin hund eller kat vaccineret, vil vi altid foretage en sundhedsundersøgelse i forbindelse med denne.