Tlf. 88 444 222

Tandundersøgelse

For at kunne foretage en komplet tandundersøgelse hos hunde og katte kræves, i modsætning til hos mennesker, at disse er bedøvede.

Tandundersøgelsen indledes med en inspektion af mundhulen hvor tandstilling og mundslimhinde vurderes. Herefter følger en systematisk gennemgang af alle tænder, hvor dybde af tandkødslommer og tegn på tandskader registreres. Undersøgelsen afsluttes med en rensning og polering af tænderne.

På baggrund af tandundersøgelsen kan det ofte være påkrævet at tage røntgenbilleder af enkelte tænder, for at kunne vurdere forandringer omkring tandrødder og i kæbeknoglen. Hvis der i forbindelse med undersøgelsen bemærkes forandringer, som kræver yderligere behandling vil dette ske efter samråd med ejer.

Når tandundersøgelsen er afsluttet foretages en gennemgang af resultatet sammen med ejer. Her kan behov for hjemmepleje og eventuel yderligere behandling aftales.

Tandundersøgelse af hund og kat foregår altid i fuld bedøvelse